Kalkulator Semakan Kelayakan

Sebelum anda menggunakan Kalkulator ini, adalah disarankan anda membaca dahulu artikel kami bertajuk Cara Kira Kelayakan Gaji Pinjaman Peribadi Public Islamic Bank-MCCM supaya anda faham cara pengiraan secara asas. Untuk menggunakan Kalkulator ini, anda hanya perlu menjawab atau mengisi soalan 1 hingga 4 sahaja. Simple!

Output akhir daripada kalkulator di atas bukanlah keputusan muktamad menentukan kelayakan anda. Kami amat sarankan supaya mendapatkan semakan melalui pengiraan lebih terperinci berdasarkan maklumat-maklumat tambahan berkaitan pendapatan dan kredit anda.

KLIK sahaja >>HUBUNGI KAMI<< untuk berhubung dengan wakil sah pemasaran kami melalui WhatsApp untuk respon lebih pantas.