Kriteria Serta Terma & Syarat Produk PIBB-MCCM

BUTIRANKELAYAKAN
MajikanKakitangan Kerajaan Persekutuan, Kerajaan Negeri, PDRM, Badan Berkanun, IPTA, PBT, Agensi Kerajaan & GLC Terpilih

**Lihat senarai agensi yang layak
Kelayakan PotonganTidak melebihi 60% daripada Pendapatan Kasar
Jumlah PembiayaanMinimum RM5,000 – Maksimum RM150,000
Tempoh PembiayaanMinimum 2 tahun – Maksimum 10 tahun
Kadar Faedah3.99% bagi pembiayaan RM100k-RM150k, dan
4.45% bagi pembiayaan di bawah RM100k.
Gaji MinimaRM1,500 (termasuk Elaun Tetap)
Payout97% ~ 98%
Taraf JawatanTetap sahaja
Tempoh BerkhidmatMinima 1 tahun

**bagi kakitangan Kem. Kesihatan, Kem. Kewangan, Kem. Pendidikan, Kem. Pengangkutan, Jab. Perdana Menteri & Kem. Hal Ehwal Dalam Negeri yang berkhidmat lebih 6 bulan dengan pendapatan kasar RM2,000 layak memohon
Caj Potongan Angkasa1.50%
 • Tiada sebarang wang pendahuluan atau caj perundingan dikenakan. Tolakan Payout hanya untuk Duti Setem dan Insuran Takaful sahaja yang akan dinyatakan dalam perjanjian pinjaman yang secara kasarnya seperti berikut:-

  i) Duti Setem Surat Tawaran – RM10
  ii) Duti Setem Surat Perjanjian – RM5 bagi setiap RM1,000
  iii) Sumbangan Takaful
  iv) Takaful Khairat Kematian
 • CCRIS & CTOS akan disemak oleh Unit Processing PIBB dan akan menghubungi pelanggan sekiranya perlu.
 • AKPK, BANKRAP dan Kakitangan Kontrak TIDAK LAYAK memohon.
 • Jawatan Pengawal Keselamatan, Polis Bantuan, Pemandu dan Posmen TIDAK LAYAK memohon