Ciri-Ciri & Kelebihan Pembiayaan Peribadi-i AmBank Islamic

Syarat Kelayakan Pembiayaan Peribadi-i AmBank Islamic

Dokumen Yang Diperlukan Pembiayaan Peribadi-i AmBank Islamic

Jadual Pembayaran Balik Pembiayaan Peribadi-i AmBank Islamic

Tolakan Payout Pembiayaan Peribadi-i AmBank Islamic

Berikut ialah caj dan fi yang dikenakan semasa tolakan payout apabila permohonan Pembiayaan Peribadi-i AmBank Islamic anda lulus:

  1. Caj setem duti 0.5% ditolak dari jumlah pinjaman yang lulus
  2. Caj pemprosesan RM10.00 untuk surat kelulusan
  3. Sumbangan AmMetLife Takaful Berhad – bergantung kepada amaun pembiayaan, tempoh pembiayaan dan umur pelanggan (yang mana berkenaan)

Keseluruhan tolakan payout tidak melebihi 3% amaun pembiayaan.