Ciri-Ciri & Kelebihan Pembiayaan Peribadi-i Bai Al-Einah Public Islamic Bank

Syarat Kelayakan Pembiayaan Peribadi-i Bai Al-Einah Public Islamic Bank

Dokumen Yang Diperlukan Pembiayaan Peribadi-i Bai Al-Einah Public Islamic Bank

Jadual Pembayaran Balik Pembiayaan Peribadi-i Bai Al-Einah Public Islamic Bank

Tolakan Payout Pembiayaan Peribadi-i Bai Al-Einah Public Islamic Bank

Berikut ialah caj dan fi yang dikenakan semasa tolakan payout apabila permohonan Pembiayaan Peribadi-i Bai Al-Einah Public Islamic Bank anda lulus:

  1. Duti Setem Surat Tawaran – RM10
  2. Duti Setem Surat Perjanjian – RM5 bagi setiap RM1,000
  3. Sumbangan Takaful & Khairat Kematian (bergantung kepada amaun pembiayaan, tempoh pembiayaan dan umur pelanggan (yang mana berkenaan)

Keseluruhan tolakan payout tidak melebihi 3% amaun pembiayaan yang akan dinyatakan dengan jelas di dalam surat perjanjian perjanjian yang akan ditandatangani di Bank.

Baca lagi artikel berkaitan..