Ciri-Ciri & Kelebihan Pembiayaan Peribadi-i KOBETA

Syarat Kelayakan Pembiayaan Peribadi-i KOBETA

Dokumen Yang Diperlukan Pembiayaan Peribadi-i KOBETA

Jadual Pembayaran Balik Pembiayaan Peribadi-i KOBETA

Tolakan Payout Pembiayaan Peribadi-i KOBETA

Berikut ialah caj dan fi yang dikenakan semasa tolakan payout apabila permohonan Pembiayaan Peribadi-i KOBETA anda lulus:

  1. Insurans 8%
  2. Caj setem duti 0.5%
  3. 3 bulan deposit amaun ansuran bulanan
  4. Saham dan pendahuluan 18 bulan yuran ahli bersamaan dengan RM1,210

Yuran ahli koperasi sebanyak RM30 sebulan akan ditolak melalui potongan Angkasa.