Ciri-Ciri & Kelebihan Pembiayaan Tawarruq KOPUTRI

Syarat Kelayakan Pembiayaan Tawarruq KOPUTRI

Dokumen Yang Diperlukan Pembiayaan Tawarruq KOPUTRI

Jadual Pembayaran Balik Pembiayaan Tawarruq KOPUTRI

Tolakan Payout Pembiayaan Tawarruq KOPUTRI

Berikut ialah caj dan fi yang dikenakan semasa tolakan payout apabila permohonan Pembiayaan Tawarruq KOPUTRI anda lulus:

  1. Caj Jaminan Pembiayaan 4% (Takaful/KWJPA)
  2. Caj setem duti 0.5%
  3. 2 bulan deposit amaun ansuran bulanan
  4. Caj pemprosesan RM100
  5. Fi masuk RM10
  6. Tabung Keanggotaan ahli baru RM180 (RM30 x 6 bulan) **sekali potongan sahaja
  7. Saham RM100 **sekali potongan sahaja
  8. Khairat Kematian RM50

Yuran ahli koperasi sebanyak RM10 sebulan dan juga Tabung Bulanan Anggota sebanyak RM30 sebulan (yang akan dipulangkan setelah selesai pembiayaan/berhenti ahli akan ditolak melalui potongan Angkasa.