Senarai Agensi Layak Memohon Pembiayaan Peribadi Public Bank Islamic – MCCM

Berikut adalah merupakan senarai nama agensi-agensi yang layak untuk memohon produk pembiayaan peribadi Public Islamic Bank – MCCM.

SEKTOR A

Status JawatanTetap
Tempoh Perkhidmatan1 Tahun
Gaji Kasar MinimumRM 1500
 • Kerajaan Persekutuan (AG)
 • Kerajaan Negeri (State)

SEKTOR B

Status JawatanTetap
Tempoh Perkhidmatan6 Bulan
Gaji Kasar MinimumRM 2000
 • Kementerian Kesihatan
 • Kementerian Kewangan
 • Kementerian Pendidikan
 • Kementerian Pengankutan
 • Jabatan Perdana Menteri
 • Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri

SEKTOR C

Status JawatanTetap
Tempoh Perkhidmatan2 Tahun
Gaji Kasar MinimumRM 3000
 • Lembaga Penyatuan dan Pemulihan Tanah Persekutuan (Felcra)
 • Telekom Malaysia (tidak termasuk Telekom Sales & Services Sdn Bhd)
 • POS Malaysia Bhd

NOTA 1 :
Berkuatkuasa May 2018, pekerja Telekom Malaysia Berhad di bawah kategori Bukan Eksekutif kini layak memohon produk BAE tertakluk kepada syarat-syarat yang berikut:

 • Kakitangan Berjawatan Tetap
 • Gaji Kasar RM 3,500 dan ke atas
 • Perkhidmatan 4 tahun ke atas
 • Pengiraan yang layak adalah dengan tertakluk kepada :
  50% tanpa pinjaman perumahan
  60% dengan pinjaman perumahan dinyatakan dalam payslip
 • Kesemua Syarikat Subsidiari Telekom Malaysia adalah dikecualikan

NOTA 2 :
Taraf jawatan kakitangan Pos Malaysia Bhd berikut adalah DIKECUALIKAN / TIDAK LAYAK untuk memohon :

 • Pengawal Keselamatan
 • Posmen
 • Pemandu

SEKTOR D
Kategori majikan terdiri daripada Institut Pengajian, Majlis Daerah, Syarikat Air, Majlis Agama, Institut & Pusat Perubatan.

Status JawatanTetap
Tempoh Perkhidmatan1 Tahun
Gaji Kasar MinimumRM 1500
 • Semua Institut Pengajian Tinggi Awam
 • Semua Majlis Daerah / Bandaraya / Perbandaran
 • Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP)
 • Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN)
 • Semua Syarikat Air/Lembaga Air
 • Majlis Amanah Rakyat (MARA)
 • Pertubuhan Keselamatn Sosial (Perkeso)
 • Kemajuan Pekebun Kecil Perusahaan Getah (RISDA)
 • Semua Majlis Agama
 • Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia
 • SIRIM (Semua anak syarikat DIKECUALIKAN)
 • Institut Jantung Negara Sdn Bhd
 • Institut Kejuteraan Tentera Darat
 • Institut Kemahiran Tinggi Belia Negara dan Bandar
 • Institut Kesihatan Umum
 • Institut Pendidikan Guru
 • Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia (MARDI)
 • Institut Penyelidikan Hidraulik Kebangsaan Malaysia
 • Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia
 • Institut Penyelidikan Sains Teknologi Pertahanan
 • Institut Perguruan Raja Melewar
 • Institut Perubatan Respiratori
 • Institut Sukan Negara
 • Institut Teknologi MAJU,UPM
 • Institut Pengajian Pembangunan Sabah
 • Institut Terjemahan dan Buku Malaysia
 • Pusat Perubatan Universiti Malaya (PPUM)
 • Pusat Perubatan Universiti Kebangsaan (PPUKM)
 • Hospital Universiti Sains Malaysia (HUSM)
 • Pusat Perubatan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (PPUIAM)
 • Hospital Universiti Teknologi MARA (HPUitm)

SEKTOR E
Kategori Majikan terdiri daripada Agensi, Institut, Port, Kolej, Lembaga, Majlis, Perbadanan & Suruhanjaya.

Status JawatanTetap
Tempoh Perkhidmatan1 Tahun
Gaji Kasar MinimumRM 1500
 • Agensi Inovasi Malaysia (AIM)
 • Balai Seni Lukis Negara
 • Institut Integriti Malaysia
 • Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM)
 • Institut Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan Negara (NIOSH)
 • Johor Port
 • Kolej Islam Pahang Sultan Ahmad Shah (KIPSA)
 • Kolej Universiti Agrosains Malaysia (Kolej RISDA)
 • Lembaga Getah Malaysia
 • Lembaga Lada Malaysia
 • Lembaga Pelabuhan Kelang
 • Majlis Keselamatan Negara
 • Majlis Peperiksaan Malaysia
 • Majlis Sukan Negara (MSN)
 • Malaysian Industry-Government Group For High Technology (MIGHT)
 • Penang Port
 • Perbadanan Harta Intelek Malaysia
 • Perbadanan Kemajuan Ikhtisas Negeri Kelantan (PKINK)
 • Perbadanan Kemajuan Negeri Pahang (PKNP)
 • Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam (SwCORP)
 • Perbadanan Perpustakaan Awam Negeri Johor
 • Perbadanan Perpustakaan Awam Negeri Selangor
 • Perpustakaan Negara Malaysia
 • Pihak Berkuasa Wilayah Pembangunan Iskandar (IRDA)
 • Suruhanjaya Koperasi Malaysia